เมนู
  หน้าหลัก
  บริการ
  รูปภาพก่อนและหลังการทำหัตถการ
  การผ่าตัดโดยเลเซอร์
  อัตราค่ารักษา
  พญ.วิทัศศนา
  ประสบการณ์แพทย์หญิง
  บทสัมภาษณ์
  ติดต่อ
  แสดงความคิดเห็น หรือ แนะนำ
ADDRESS : 454 Charansanitwong 90 Rd.,
Bang-O , Bangplad,Bankok
10700 Thailand
Phone : +66(0)28790300(1-5)
Fax : +66(0)24357545,2879 0395
E-mail : Aestheticgynecology@yanhee.net
Website : http://hotelcasanostra.com
Map :
ที่อยู่ 454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ
เขต บางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 02-879 0300 (1-5)
แฟกซ์ 02-435 7545, 02-879 0395
อีเมล์ Aestheticgynecology@yanhee.net
เว็บไซต์ http://hotelcasanostra.com
แผนที่ โรงพยาบาลยันฮี
Admin

 

การเปิดศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศูนย์จุดซ่อนเร้น)

ความงาม เป็นเรื่องของรสนิยมส่วนบุคคล ต่างคนก็มีรสนิยมต่างกันไป หากความงามนั้นเสริมความสุขและความมั่นใจในชีวิตคู่ได้ จะเลือกไหม? แม้ต้องแลกกับการเจ็บตัว การผ่าตัดตกแต่งอวัยวะให้ได้รูปสวยงาม ถือเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมไทยปัจจุบัน ทั้งใบหน้า หน้าอก สะโพก ที่มีการทำศัลยกรรมอย่างแพร่หลายเพราะแพทย์มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น

ทว่า ด้วยนวัตกรรมและการพัฒนาทางการแพทย์ บวกกับความต้องการเสริมสร้างความมั่นใจของผู้หญิงขณะมีเพศสัมพันธ์ อันเป็นส่วนประกอบสำคัญของชีวิตคู่ จึงเกิด ศูนย์ศัลยกรรมอวัยวะเพศหญิง ครั้งแรกของโลกที่สหรัฐอเมริกา กระทั่งช่วงเมษายน 2556 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลยันฮี เปิด ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช หรือ ศูนย์จุดซ่อนเร้น แห่งแรกในเอเชียขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยลงทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์และเครื่องยิงเลเซอร์เป็นมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท สำหรับให้บริการผู้ป่วยใน ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) อย่างเป็นทางการในปี 2558 และสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้บริการเพศหญิง 

แพทย์หญิง วิทัศศนา ได้มีการผ่าตัดผู้เข้ารับการผ่าตัดจากประเทศต่างๆ–ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก ด้วยทักษะที่โดดเด่นและเทคนิคการผ่าตัดที่ประณีต เพื่อผลลัพธ์ที่ผู้เข้ารับการผ่าตัดต้องการ แพทย์หญิง วิทัศศนา ยินดีที่จะรับฟังและพูดคุยทางเลือกในการรักษา ความเสี่ยง และประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำศัลยกรรมแต่ละชนิดของศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชของคุณ

ก่อนการทำศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช–ช่น การผ่าตัดตกแต่งแคม (Labiaplasty)  คุณผู้หญิงจะได้รับคำแนะนำอย่างละเอียดเกี่ยวกับหนังสือแสดงความยินยอมในการผ่าตัด ซึ่งระบุรายการความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนไว้ แพทย์หญิง วิทัศศนา จะแจ้งผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดอย่างตรงไปตรงมา ตัวอย่างเช่น หลังการผ่าตัดอาจมีผิวหนังที่ไม่ได้สัดส่วน หรือมีส่วนที่ยื่นเกินออกมาในบริเวณแผลที่ทําการผ่าตัด ซึ่งหากภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวเกิดขึ้นแล้ว ผู้ต้องการผ่าตัดจะได้รับการอธิบายให้ทราบถึงวิธีการในการผ่าตัดแก้ไข และต้องใช้เวล--และเสียเวลาในการรักษา


การทำเลเซอร์เพื่อฟื้นฟูช่องคลอด หรือ Laser Vaginal Rejuvation (LVR®)

การผ่าตัดตกแต่งช่องคลอดโดยเลเซอร์ คือ วิธีการผ่าตัดกระชับช่องคลอด, ตกแต่งช่องคลอดหย่อนยานหรือแก้ไขช่องคลอดหลวม โดยการนำเลเซอร์มาช่วยในการผ่าตัด โดยใช้ทดแทนการผ่าตัดโดยใบมีดแบบดั้งเดิม

 

การผ่าตัดบริเวณปากช่องคลอดเพื่อความสวยงาม หรือ Designer Laser Vaginoplasty (DLV®)

 เป็นการผ่าตัดศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างของอวัยวะบริเวณปากช่องคลอด ได้แก่ แคมเล็กหรือแคมใน, แคมใหญ่หรือแคมนอก, หัวหน่าว, ฝีเย็บหรือปากช่องคลอด โดยใช้เลเซอร์เป็นเครื่องมือพิเศษ เพื่อช่วยในการผ่าตัด

ซึ่งการทำผ่าตัดด้วยเลเซอร์ส่งผลให้การผ่าตัดมีความแม่นยำและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเลเซอร์สามารถควบคุมความความลึกของแผลผ่าตัดได้ ทําให้ช่วยลดการเสียเลือด, ช่วยลดการทำลายเส้นเลือดที่มาเลี้ยงแผลผ่าตัดและเนื้อเยื่อที่อยู่ข้างใต้แผลผ่าตัด ส่งผลดีต่อกระบวนการหายของแผลผ่าตัด เมื่อเทียบกับการทำผ่าตัดโดยใช้ใบมีดแบบดั้งเดิม


Home       Services       Prices       Dr.Experience       Dr.Vitasna       Interview       Contact       Feedback / Suggestions       Copyright ©